Marka & Patent

Marka tescil

Marka tescil işlemleri başvuru aşamasından önce gerekli kontroller sağlanarak birebir bir başvuru yok ise araştırmalardan sonra işlemler başlatılır. Marka tescil işlemleri koşullar sağlanmak kaydıyla kişi adları dahil , sözcükler, şekiller , renkler , harfler, sayılar, ambalaj biçimleri olmak üzere her türlü işaret marka tescilini konu olabilir. Marka tescil araştırılmaları kullanım gösterdiğiniz faaliyet göre sağlanmaktadır. Kurum tarafında 45 sınıf bulunmaktadır . bu 45 sınıf gösterilen faaliyet kapsamına göre belirlenmektedir. Marka tescil süreçleri 6-8 ay içerisinde sonuçlanır. Dosya kurum tarafından 4 aylık bir süre içerisinde kısmi olarak yada red olarak yayınlanmaz ise yayın dönemine çıkartılır. Yayın süreci  2 ay sürmektedir. Yayın sürecinde şirketler yada şahıslar tarafından itiraz hakkı bulunmaktadır .bu süreçte dosyanıza herhangi bir itiraz gelmez ise markanız tecil edilmek üzere tescil birimine yönlendirilir. Son ödeme olarak belge ücreti ödenir ve markanız 10 yıl boyunca koruma altına alınır. Marka tescillerinde logo zorunluluğu bulunmamaktadır ,düz yazı olarak da başvuru sağlanabilir . fınıza bilgilendirme yapılır.

Patent Tescili

Patent tescili buluş sahiplerinin buluşlarını korumalarını ve belirli bir süre buluşları üzerinde üretme, kullanma, satma ve ithal etme gibi tekel hakkına sahip olmalarını sağlayan koruma çeşitleridir. Buluştan doğan tüm hakların yaratıcısını tarafından kullanılabilmesi ancak tescil işlemi ile mümkün olmaktadır.

Patent sisteminin, buluş sahiplerine tanıdığı tekel hakkı sonucunda elde edilen ekonomik kazançlar kişileri buluş yapmaya teşvik etmektedir. Böylece patent sistemi teknolojik inovasyonu, rekabeti, yatırımı, teknoloji transferini teşvik etmekte ve bilginin yayılmasına katkıda bulunmaktadır.Gelişmiş ülkelerin sanayi ve teknolojilerine bakıldığında yapılan ar-ge çalışmaları ve teknolojideki yeniliklerinin patent ve faydalı model tescilleri ile paralel ilerlediği göze çarpmaktadır. Her geçen gün gelişmekte olan ülkemizde de, firmaların teknolojide ilerlememelerini sağlayan AR-GE çalışmaları, dolayısı ile patent ve faydalı model tescilleri önem kazanmaktadır.

Marka başvurusu

 Ürün ya da hizmetler de kullanılan kelime, logo ya da işaretlerin tümü marka tescili ile koruma altına alınmaktadır. Marka tescil işlemleri için Türkiye’de yetkili kurum Türk Patent ve Marka Kurumu’dur. Markanızın tescil işlemleri için öncelikle Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka başvurusu işlemi gerçekleştirilmelidir.

Patent Başvurusu

Patent başvurusu sonucunda hak vermeye yetkili olan tek kurum, Türk Patent ve Marka Kurumu’dur. Türkiye sınırları içerisinde bu hakkın bir başka yerden alınması mümkün değildir. Ayrıca söz konusu hakkın kullanım süresi 20 yıldır. Örneğin Faydalı Model Tescili yaptıran kişilerin sahip olduğu koruma süresi 10 yıldır. Patentler de 20, faydalı modeller de 10 yılın ardından söz konusu koruma süresinin devam edebilmesi için söz konusu buluş üzerine geliştirmeler yapılmalı ve bu geliştirmeler sonucunda başvuru yinelenmelidir.